គោលនយោបាយស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអបរំ

វិស័យអប់រំមានតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្ស ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមពុទ្ធិ។ គ្រូបង្រៀន នាយកសាលា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាលារៀន សម្ភារសិក្សា និងប្រព័ន្ធអប់រំសុទ្ធសឹងជាធនធានមូលដ្ឋាន សម្រាប់ដំណើរការអប់រំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងនេះ បុគ្កលិកអប់រំ ជាពិសេសនាយកសាលា គ្រូបង្រៀន គឺជាកត្តាគន្លឹះបំផុតក្នុងការកសាងធនធានមនុស្ស ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ លើកទឹកចិត្ត និងពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រចាំ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កសាងគោលនយោបាយស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ” នេះឡើងក្នុងគោលបំណង លើកកម្ពស់សមត្ថភាពបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកអប់រំជាពិសេសការបង្រៀន និងរៀន ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្កលិកអប់រំគ្រប់កម្រិតបានចូលរួមអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្នាដោយសមធម៌ បណ្ដុះវប្បធម៌ អភវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈពេញមួយជីវិតការងារដល់បុគ្គលិកអប់រំនៅតាមអង្គភាព និងសាលារៀន និងចេះចែករំលែកចំណេះដឹង ជំនាញ បទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។

វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០៣០ សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងអ៊ីនឈុន

អង្គការអប់រំ វិទ្យសាស្រ្ត និងវប្បធម៌ននៃសហប្រជាជាតិ(យូណេស្កូ) សហការជាមួយនឹងមូលនិធិអង្កការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីកុមារ(យូនីសេហ្វ) ធនាគារពិភពលោក មុលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន(យូអេន អេហ្វ ភីអេ) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ(យូអេនឌីភី) អង្គភាពនសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សមភាព យេនឌ័រ និងការពព្រឹងអំណាចរបស់ស្រ្តី(យូអេនវីមីន) និងឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន(យូអិនអេចស៊ីអរ) បានរៀបចំវេទិកាពិភពលោក ស្តីពី វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៥ សៅទីក្រុង អ៊ីនឈុន (Incheon) សាធារណៈរដ្ឋ កូរ៉េ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥  ដែលបានរៀបចំដោយសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។ អ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៦០០នាក់ ដែលមកពី១៦០ ប្រទេស រួមមានរដ្ឋមន្ត្រី ១២០រូប ប្រមុខរដ្ឋ និងសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូ ប្រធានភ្នាក់ងារ និងក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការពហុភាគី និងទ្វេភាគី និងតំណាងនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងវិជ្ជាជីវៈបង្រៀនយុវជន រួមទាំងវិស័យឯកជន បានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុង អ៊ីនឈុន សម្រាប់វិស័យអប់រំឆ្នាំ ២០៣០ ដែលកំណត់នូវចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់វិស័យអប់រំពេលដប់ឆ្នាំនាពេលខាងមុខ។

(English) EDUCATION LAW

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ

គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា ស្ដីពីទឹកស្អាត និងអនាម័យ តាមសាលារៀន

“គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា ស្ដីពីទឹកស្អាត និងអនាម័យតាមសាលារៀន” នេះ ជាសមិទ្ធិផលថ្មីមួយទៀត ដែលរួមចំណែកយ់ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធិភាពសេវាអប់រំ។ ឯកសារនេះ ណែនាំពីជំហាន និងសកម្មភាពសាមញ្ញៗ ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ ដែលត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសាលារៀន ក្នុងបំណងកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងជំងឺផ្សេងៗ ពិសេសជំងឺរាក និងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម ព្រមទាំងកាត់បន្ថយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សង្ឃឹមយ់ាងមុតម៉ាំចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍ ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា ស្ដីពីទឹកស្អាត និងអនាម័យតាមសាលារៀន ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមត្តេយ្យសិក្សា

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីរការគ្រប់គ្រងមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍នៅតាមរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព​ និងនិរន្តរភាព​ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី​៣ឆ្នាំដល់ក្រោម៦ឆ្នាំ ទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាបន្ន។​

ប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនិតិវិធីនៃការវាយតម្លៃមត្តេយ្យសិក្សា

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីបែបបទ​ និងនិតិវិធីនៃការវាយតម្លៃមត្តេយ្យសិក្សា​សហគមន៍ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់ជាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន័ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា ដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ស្តង់ដារអប្បបរមាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍

ស្តង់ដារអប្បបរមាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ជាខ្នាតគំរូមួយសម្រាប់កំណត់វិសាលភាព និងវាស់វែងកម្រិតនៃថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ក្នុងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធិភាពនិងគុណភាពអប់រំដែលសមស្របតាមស្ថានភាពនិងបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

(English) Policy on Education for Children with Disabilities

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ